Značaj hrišćansko-demokratskog učenja za pad Berlinskog zida: kulturni pristup

Značaj hrišćansko-demokratskog učenja za pad Berlinskog zida: kulturni pristup

Milica Kostić, studentkinja četvrte godine politikoloških studija na Fakultetu političkih nauka UB, u ovom tekstu pokušava da ukaže na znaćaj hrišćansko-demokratskog učenja za pad Berlinskog zida koristeći kulturni pristup. Pročitajte ceo tekst na linku.