Može li se Država Izrael smatrati sekularnom državom?

Može li se Država Izrael smatrati sekularnom državom?

Uroš Kusturič, student četvrte godine politikoloških studija na Fakultetu političkih nauka UB, u ovom tekstu pokušava da odgovori na komplikovano pitanje da li se savremena država Izrael može smatrati za sekularnu državu? Pročitajte tekst na ovom linku.