Interkulturni dijalog u Srbiji – most ka inkluzivnim i tolerantnim zajednicama

„Interkulturni dijalog u Srbiji – most ka inkluzivnim i tolerantnim zajednicama“ je obrazovni program koji se organizuje radi prevazilaženja  diskriminacije u multietničkim i multireligijskim zajednicama. Različitosti zajednica u Srbiji često nisu tretirane na pravi način, što umanjuje osećaj zajednice za suživot i dovodi do nestabilnosti, društvene polarizacije i raspirivanja mržnje na nacionalnoj osnovi. Kroz seminare i radionice sa mladim pripadnicima manjinskih i većinskih grupa i organizacija građanskog društva koje se bave interkulturnim dijalogom, ovaj program će podići svest o važnosti međukulturnog dijaloga, senzibilisati mlade predstavnike/ce etničkih grupa za interkulturni dijalog u skladu sa evropskim kulturnim modelima i ojačati njihove kapacitete. Polaznici i polaznice seminara će po završetku programa pisati eseje i prikaze koji će biti objavljeni na portalu za srednjoškolce Mingl. Za najaktivnije polaznike/ce će nakon održanih seminara i radionica biti organizovana letnja škola na kojoj će imati prilike da slušaju predavanja relevanthih stručnjaka, kao i da diskutuju o raznim problemima povezanim sa ovom temom. Učesnici i učesnice ovog programa će steći neophodna saznanja o mogućnostima interkulturnog dijaloga i saradnje u Srbiji i biti podstaknuti da stečena znanja i veštine primene u svojim lokalnim zajednicama.

Za najbolje polaznike na svim seminarima ovog edukativnog programa biće organizovana letnja škola na Srebrnom jezeru.

Obrazovni program organizuje Centar za istraživanja religije (CIRel) Beogradske otvorene škole u saradnji i uz podršku Fondacije Konrad Adenauer (KAS).

Program će se baviti sledećim temama:

 

-           Značaj međuetničnog i interkulturnog dijaloga;

-           Osnove ljudskih i manjinskih prava;

-           Pristup političkim i institucionalnim mehanizmima za zaštitu manjinskih prava;

-           Evropske integracije kao alat za jačanje manjinskih prava na lokalnom nivou;

-           Formiranje mreže mladih koji su zainteresovani za interkulturni dijalog;

-           Kultura komuniciranja - komuniciranje interkulture.

 

Kako bi obezbedili relevantnost i aktuelnost znanja koje će polaznici i polaznice tokom programa steći, predviđena je kombinacija predavanja i radionica kao metoda rada.