Edukacija kroz kulturu sećanja – studije holokausta u Srbiji

Edukacija kroz kulturu sećanja – studije holokausta u Srbiji je obrazovni program koji se organizuje sa ciljem podizanja svesti o značaju sećanja na holokaust na području Zapadnog Balkana, ukazivanjem na istorijski i kulturni značaj ove teme, radi prevencije ponavljanja negativnog nasleđa iz prošlosti. Govoreći o holokaustu kao simbolu stradanja, pored kulture sećanja, naglasak je na edukativnom značaju prenošenja relevantnih znanja na buduće generacije, kako bi posledice poput ksenofobije, etničkog čišćenja, rasizma, antisemitizma i drugih oblika nasilja i netolerancije bile na vreme sankcionisane. Obukom budućih predavača, škola ima za cilj da nadoknadi nedostatak sistemskog obrazovanja na temu holokausta na prostoru Srbije, da pozicionira holokaust kao javno pitanje interpretirano od strane stručnjaka i preživelih, da afirmacijom kulture sećanja na nivou obrazovanja doprinese izgradnji kulture mira. Polaznici i polaznice će steći relevantna znanja o holokaustu i biti ohrabreni da stečena znanja prenesu u sferama svog akademskog i edukativnog delovanja.

Konkurs je otvoren za kandidate i kandidatkinje sa fakulteta društvenih/humanističkih nauka Univerziteta u Beogradu kojima će buduće zanimanje biti vezano za obrazovanje.

Svi polaznici steći će sertifikat BOŠ-a i biti u kontaktu sa stručnjacima. Učešće je besplatno, a sve troškove programa pokriva Beogradska otvorena škola.

Školu organizuje Centar za istraživanja religije (CIRel) Beogradske otvorene škole (BOŠ) u saradnji sa Međunarodnom školom za obrazovanje o holokaustu Jad Vašem (International School for Holocaust Studies Yad Vashem) i Odborom za Jasenovac SPC.

 

Kako bismo obezbedili relevantnost i aktuelnost znanja koje će polaznici i polaznice tokom škole steći, oformljen je tim eminentnih predavača iz Srbije i Međunarodne škole za obrazovanje o holokaustu Jad Vašem.

U okviru škole planiran je i obilazak memorijalnih centara i drugih lokacija vezanih za ovu temu sa dr Milanom Koljaninom iz Instituta za savremenu istoriju u Beogradu, kao i susret sa nekim od preživelih u cilju dopunjavanja teorijskog dela i sticanja kompletne slike o holokaustu.