SOS TELEFON ZA ŽENE I DECU ŽRTVE NASILJA, BEOGRAD

Adresa: Adresa nije dostupna javnosti radi bezbednosti korisnika/korisnica
Telefon: + 381 11 / 36-26-006, + 381 65 / 20-50-501 (za novinare i saradnike)
 E-mail: sostelefon@sostelefon.org.rs

Ciljevi/Misija

    * Osnaživanje žena i dece žrtava svih vrsta nasilja i diskriminacija na osnovu pola, etnickog porekla, seksualne orijentacije, fizičke i psihičke hendikepiranosti, vere, klase i drugih karakteristika
    * Rad na promociji ženskih prava, priznavanju i identifikovanju nasilja i diskriminacije kao društvenog problema

Aktivnosti/Projekti

Psihološka i pravna podrška žena i dece

Publikacije

    * Priručnik za volonterke, Žene za život bez nasilja, 1995. i 1995. god.
    * Pravna zaštita žena i dece, 2002. god.
    * Pravni vodič za žene, *deca, porodica – zaštita od nasilja
    * Feminističke agende...

 Primeri dobre prakse iz aktivnosti organizacije

    * Zajedničke radionice sa izbeglicama svih vera i nacija (naš volonterski rad)
    * U gore pomenutim publikacijama su tekstovi koji se odnose na vaša pitanja.

Primeri dobre prakse iz aktivnosti drugih organizacija koje organizacija ističe

Gore pomenute publikacije korišćene su i na prostorima ex YU od strane ženskih NVO, a imali smo razne seminare, na pr. u Hrvatskoj...

Najveći problemi u radu organizacije

    * Finansijski