RESURS CENTAR, NIŠ

Adresa: TPC Kalča, II sprat, 28 A, Nis 18000
Telefon: +381 18 526 236
E-mail: office@rcnis.rs

Ciljevi/Misija

Mreža RC je nastala 2002. godine sa osnovnom idejom da se stvori i kanališe građanska energija na lokalnom nivou sa ciljem da se njihov rad održava, uvećava i diversifikuje inovativnim programskim aktivnostima.

Početna ideja je bila stvoriti mesta u lokalnim zajednicama koja će okupljati različite interesne grupe, pomagati manje privilegovanim grupama da ostvare svoja prava i inicirati programe koji će doprineti stvaranju energije i poboljšanju kvaliteta života u lokalnim zajednicama.

Mreža RCa je osnovana pod lidrestvom Švedskog Helsinškog Komiteta i Savetodavnog Odbora Mreže RCa koju su činili REX, YUCOM, ŠHK i CHRIS Mreža.

Nakon par godina svog delovanja Mreža RCa je bila mišljenja da je neophodno uraditi reviziju svog delovanja i postaviti nove parametre rada koji su u saglasnosti sa dinamičnim unutrašnjim i spoljnim okruženjem u kom Mreža RC trenutno radi. Strateški plan zasnovan na detaljnim strateškim i marketinškim analizama Mreže RC je pokušaj da se odgovori svim potrebama i korisnicima lokalnih zajednica u kojima Mreža RC radi i zbog kojih postoji. Mreža RC je svesna da se bez jasnog plana i usmerenja dobri rezultati ne postižu. Mreža RC je zahvalna svima koji su doprineli da se ovaj sveobuhvatan dokument formira a pre svega onima koji su to i finansijski i idejno podržali – ŠHK i SO.

Na Mreži RC je da uloženo poverenje svih opravda i to pre svega realizacijom ovog dokumenta. U to ime svim snagama napred !!! April, 2005 STRATEŠKI PLAN Strateška analiza1. SWOT analiza Mreže RC: a) Koje su snage Mreže RC:• Ljudski resursi, koje u svakom od četiri RCa čine tim lideri, projekt menadžeri, projekt asistenti, volonteri, kao i Tim lidera mreže i eksterni Savetodavni odbor. Timove RCa odlikuju dobre liderske sposobnosti, motivisanost, sposobnosti za dobre programske orijentacije, saradnju, komunikativnost, kao i dobra profesionalna i ljudska pozicioniranost u lokalnim zajednicama što je preduslov za ispunjavanje bazične misije Mreže RCa. Eksterni Savetodavni odbor, u funkciji pružanja stručne i iskustvene pomoći Mreži RCa, takođe čine članovi koji su profesionalno orijentisani na rad civilnog sektora i napredak lokalnih zajednica u sprezi sa NVO sektorom, pa su tako, sa pozicija ekspertskog rada u stanju da usmeravaju i pružaju pomoć za ostvarivanje strateškog plana Mreže RCa.

Aktivnosti/Projekti

ZLATNI RUDNIK - projekat re-animacije kulturnog života u tri grada južne Srbije (Niš, Leskovac, Vranje) pod nazivom “Re-opening of a Gold Mine”. Cilj projekta je osposobljavanje glavnih aktera kulturnog života u ova tri ciljna grada - gradskih/opštinskih službi zaduženih za kulturu, gradskih institucija kulture, nevladinih organizacija koje se bave kulturom, neformalnih umetničkih grupa i novinara koji prate oblast kulture - za zajednički rad, rešavanje problema i formulisanje kulturne politike na lokalnom nivou.

CVET POTREBA - ideja ovog projekta da kroz niz radionica omogući studentima sa hendikepom da steknu osnovna znanja iz oblasti filma i televizije i da kroz timski rad prezentuju svoje potrebe tako što će snimiti u video porukama sve ono što im je uskraćeno da rade i uključuju se u sistem ravnopravno kao i druge osobe bez hendikepa.  

UMETNOST DAVANJA - ima za cilj da, darujući vrhunska dela iz domena kulture animira široku javnost grada Niša i njegove privredne subjekte, da se učestvujući u kupovini karata za pozorišna i muzička dešavanja, uključe u stvaranje boljih uslova života i rada u svom gradu. Ovoga puta, kupovinom neophodne opreme Porodilištu u Nišu.