OBRAZOVANJE GRADI BIH, SARAJEVO

Adresa: Dobojska broj 4, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 710 580, +387 33 710 581,
E-mail:  ogbh@open.net.ba, ogbh@bih.net.ba
Web adresa: http://www.ogbh.com.ba/

Misija

Udruženje "Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu", Sarajevo, osnovano je 1994. godine kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija sa misijom - djeca žrtva rata - naša trajna briga. U Bosni i Hercegovini ima preko 30.000 djece bez jednog i oko 2.500 djece bez oba roditelja kojima je potrebna pomoć da prevaziđu teške posljedice rata 1992.-1995. godine.

Naš globalni cilj je doprinos izgradnji Bosne i Hercegovine kroz moralnu, psihosocijalnu i materijalnu pomoć djeci šehida i poginulih boraca, civilnih žrtava rata, invalidnoj i talentovanoj djeci, te stvaranju uslova da kvalitetno završe školovanje i postanu korisni članovi društva.

Aktivnosti/Projekti

"Humani razvoj Bosne i Hercegovine - Mladi u 2000" u projektu USAID DEMNET
"Institucionalni razvoj Udruženja"
"Pravo na kvalitetno školovanje"
"Zemlja mira i prijateljstva" sa organizacijom "Siročići Bosne" iz Luksemburga
Stalni projekti Udruženja su stipendiranje, nabavka školskog pribora i sportske opreme, te ljetovanje i zimovanje djece bez roditelja.

Publikacije

Knjige "Droga, mit, pakao, stvarnost" i "Seksualno nasilje nad djecom", autora Mladena Milosavljevića,
"Djeca bez roditeljskog staranja", autora Suade Buljubašić,
Knjiga poezije, autora stipendiste Mirzete Memišević
Dječije slikovnice autora Nade Simić.