NOVOSADSKA NOVINARSKA ŠKOLA, NOVI SAD

Adresa: Daničićeva 3, Novi Sad
Telefon: +381 21/42 42 46 , +381 21/42 41 64
E-mail: office@novinarska-skola.org.rs
Web adresa:  http://www.novinarska-skola.org.rs

Ciljevi/Misija

Udruženje građana Novosadska novinarska škola je nevladina organizacija, osnovana 1996. godine.

Razvojem i usavršavanjem međunarodno priznatog programa postali smo moderan, regionalni edukativno-informativni centar za profesije koje se bave komunikacijom u najširem smislu.

Naša misija je negovanje tolerantnog, odmerenog novinarstva koje poštuje vrednosti istine, znanja i kritičkog pristupa u višejezičkom, višekulturnom i višenacionalnom okruženju.

Predmet delovanja su strategije u komunikaciji, socijalna akcija, demokratizovanje građanskog društva i afirmisanje evropskih integracija.

Polaznicima pružamo znanje koje će ih osposobiti za komunikaciju bez diskriminisanja, etnicizma, konfesionalizma, seksizma i rasizma.

Izuzetno dobro sarađujemo sa domaćim i stranim medijima i obrazovnim institucijama i organizacijama iz vladinog i nevladinog sektora.

Alumni klub Novosadske novinarske škole okuplja dve trećine naših dosadašnjih polaznika. Radeći u svojim sredinama kao uspešni novinari, dopisnici, urednici, PR menadžeri, oni primenjuju stečena znanja i pozitivno utiču na formiranje javnog mnjenja.

Naše programe podržavaju lokalne samouprave, pokrajinski sekretarijati i republička ministarstva, Evropska unija i njene institucije i mnoge evropske i svetske fondacije.

Aktivnosti/Projekti

Edukativni programi:

Osnove novinarstva

Trajanje: 5 meseci; nastava se odvija u modulima
Metod: Učenje kroz rad
Nastava: Interaktivna predavanja, radionice, mentorska praksa u štampi, na radiju i TV, seminari
Provera znanja: Godišnje izdanje internog on-line magazina, izrada radio i TV paketa
Sertifikat: Sa pisanom preporukom i sugestijama
Rezultat: Sticanje osnovnih praktičnih znanja za rad u novinama, na radiju i TV
Uslovi za upis:
- mladi, kreativni, komunikativni, željni znanja, koji bi hteli da se bave novinarstvom
- položen prijemni ispit
- prednost imaju studenti završnih godina fakulteta i diplomirani, kao i saradnici lokalnih i regionalnih medija

Edukativni program «Osnove novinarstva» podržavaju Press Now, Institut za kulturne odnose sa inostranstvom (IFA) i Fondacija Konrad Adenauer

MODUL I: UVOD
Profesija novinar, Zašto učimo, Šta je događaj od javnog interesa za lokalni, regionalni i pokrajinski medij?, Šta je medijski događaj za novine? Izvori informisanja, Urednički posao: organizacija redakcije i hijerarhija odlučivanja i odgovornosti, Modeli za odabir saradnika, planiranje ljudskih resursa, timski rad, rukovođenje
MODUL II: ŠTAMPA
Vest, Agencijsko novinarstvo – događaj za agencije, izvori informacija za agencije, CAR Izveštavanje pomoću računara, Izveštaj, Intervju i tehnike intervjua, On-line magazin, Složenje novinarske forme: članak, reportaža, Izveštavanje sa događaja, Analiza sadržaja “Šta štampa štampa”.
MODUL III: RADIO NOVINARSTVO
Govor radija i organizacija rada na radiju, Vest, analiza vesti na radiju, Provera govornih kvaliteta polaznika, Moderni radio, Disanje, vežbe, brzalice, saveti..., Intervju na radiju, strategije postavljanja pitanja, Čitanje sopstvenog teksta, Čitanje nepoznatog teksta, Razbijanje predrasuda i komunikacionih barijera – psihološke radionice, Politički korektan govor – jezik tolerancije, Etika radio novinarstva, Izveštavanje o etničkim manjinama, Radio paket, Produkcija radio paketa, Uključivanje auditorijuma u program elektronskih medija, Zvučna hronika, Voditeljstvo i zabavni program, Kontakt program-javljanje slušalaca, Analiza radijskog sadržaja.
MODUL IV: TV NOVINARSTVO
Uvod u TV novinarstvo, Formatiranje i programiranje televizije, Specifičnosti TV vesti, Blok vesti na TV – teorijski input, vežba, analiza, Intervju na TV, Vrste TV intervjua, Izveštavanje na TV – teorijski input, vežba, analiza, Šta je događaj za lokalnu televiziju?, Razbijanje predrasuda i komunikacijskih barijera II, Etika TV novinarstva, Izveštavanje o etničkim manjinama, TV paket –teorijski input, vežba, analiza, Izrada TV paketa, Analiza TV sadržaja.

TV novinarstvo
Trajanje: 5 meseci; nastava se odvija po modulima
Metod: Timski rad na sinopsisu i scenariju, sa kamerom, u montažnim jedinicama, sa stilistom i stručnjakom za retoriku
Nastava: Interaktivna predavanja, radionice, seminari
Provera znanja: Samostalna izrada TV paketa timskim i kreativnim radom
Sertifikat: Sa opisnom preporukom i sugestijama
Rezultat: Unapređenje praktičnih znanja za rad u lokalnim i regionalnim televizijama
Uslovi za upis:
- mladi, kreativni, komunikativni, željni znanja, koji bi hteli da se bave TV novinarstvom
- položen prijemni ispit
- prednost imaju polaznici koji su završili program Osnove novinarstva i saradnici lokalnih i regionalnih TV i javnog servisa

Edukativni program «TV novinarstvo u lokalnim i regionalnim medijima» podržavaju: Norvegian People's Aid, (NPA) Danish School of Journalism (DSJ) i Izvršno veće Vojvodine.

MODUL I: UVOD U TV NOVINARSTVO
TV vesti, TV izveštaj, TV intervju, TV paket, TV događaj za lokalnu TV, Formatiranje i programiranje lokalne TV, Izrada TV paketa, Praksa u lokalnim TV medijima.
MODUL II: TV NASTUP
TV prezenter, Voditeljstvo, Stajling na TV, Okrugli stolovi, Talk-Show, Emisija uživo
MODUL III: ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO
Istraživački kompas, Izvori i kritičnost prema izvoru.
MODUL IV: DOKUMENTARNA TV REPORTAŽA
Identifikacija tema, Sinopsis, Scenario, Dokumentarni TV film, Dokumentarna TV reportaža.
MODUL V: ISPITNI MODUL
Izrada ispitnih TV paketa

OSTALI PROJEKTI

Treninzi: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu Izvršnog Veća Vojvodine je potvrdio opravdanost projekta «Medijska svesnost» i finansijski podržava njegovu realizaciju Za medije na većinskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina
Prostor: Medij naručilac ili Novosadska novinarska škola
Cilj: Podizanje profesionalnog standarda medija
Trajanje: Prema potrebama korisnika
Metod: Rad prilagođen temi i potrebama medija
Nastava: Jednokratna ili ciklična (više kratkih, povezanih treninga). Sadrži analizu situacije u mediju, opisivanje stanja, kreiranje plana i programa, interaktivnu nastavu, terenski i redakcijski rad sa mentorima i stručnjacima.
Provera znanja: Kreativna; pojedinačna i grupna TV produkcija
Sertifikat: O pohađanju treninga

SEMINAR ZA PROSVETNE RADNIKE «MEDIJSKA SVESNOST»
Novosadska novinarska škola je u septembru 2006. godine dobila akreditaciju Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije za program stručnog usavršavanja prosvetnih radnika- novinarsku radionicu «Medijska svesnost». Seminar traje 21 radni sat
Teme:
- opšta znanja iz oblasti komunikacije,
- medijski žanrovi,
- školski medij,
- karakteristike štampanih medija,
- radio novinarstvo,
- televizijsko novinarstvo i
- internet kao medij i kreiranje web portala.
Polaznici ovih seminara su učitelji i nastavnici iz osnovnih i srednjih škola sa teritorije Novog Sada.

Kampovi - Prilika za kreativno druženje i učenje
Mesto: Novinarsko – radioničarski susreti u zemlji i inostranstvu
Cilj: Podizanje medijske svesnosti, razvoj kreativnog i kritičkog mišljenja, komunikativnih sposobnosti i sklonosti ka timskom istraživačkom radu
Trajanje: Zavisi od tipa kampa
Metod: Kreativne novinarske radionice
Rezultat: Povećana kompetentnost u pojedinim delatnostima i starosnim grupama
Vrste kampova: Programski – opšteg tipa / tematski; Starosni - od srednjoškolaca do zrelih godina; Iskustveni – od početnika do menadžera

Tribine (Seminari, okrugli stolovi, konferencije za novinare)
Stručne rasprave o aktuelnostima iz medijskog, političkog, društvenog, kulturnog i privrednog života. Učesnici su ličnosti afirmisane u oblastima o kojima se raspravlja, predstavnici medija, vladinih i nevladinih organizacija i polaznici Novosadske novinarske škole.

Novosadska novinarska škola u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost Misija u Srbiji (OEBS)
Okrugli sto «Izveštavanje o različitosti», 16.-18. mart, Hotel «Norcev» na Fruškoj gori.
Okrugli sto «Izveštavanje o različitosti» namenjen je urednicima štampanih i elektronskih medija u Srbiji u cilju unapređenja izveštavanja o manjinskim grupama, međuetničkim odnosima i ljudskim pravima.
Okrugli sto se realizovao u okviru šest sesija:

1) izveštavanje o etničkim razlikama
2) izveštavanje o verskim razlikama
3) izveštavanje o političkim manjinama
4) izveštavanje o rodnim i seksualnim razlikama
5) izveštavanje u odnosu na starosne razlike
6) izveštavanje o osobama sa posebnim potrebama i društveno marginalizovanim grupama

Učesnici: preko 20 urednika iz elektronskih i štampanih medija iz Srbije (TV Pirot, RTV Caribrod, RTV Zaječar, TV Leskovac, RTV Kragujevac, Radio Duck, Radio 021, Ruske slovo, Somborske novine, Kulska komuna, Radio Victoria, Victoria info, Radio Stara Pazova, Radio Far iz Alibunara, Radio Zrenjanin, Radio Srbobran, Radio Sombor, Radio Fedra, TV Bačka) i Radio Banat-Link iz Temišvara.
Tamara Skroza, novinarka nedeljnika «Vreme», moderatorka okruglog stola
Predavači: Doc. dr Želimir Kešetović, Fakultet civilne odbrane, Beograd Prof. dr Čedomir Čupić, Fakultet političkih nauka, Beograd, Doc. dr Dubravka Valić Nedeljković, Filozofski fakultet, Novi Sad - Odsek za medijske studije; Novosadska novinarska škola, Prof. dr Svenka Savić, Filozofski fakultet i Ženske studije i istraživanja, Novi Sad, Mima Ružičić-Novković, centar «Živeti uspravno»

Publikacije

Novosadska novinarska škola izdaje stručnu literaturu u ediciji MEDIJSKE REFERENCE.

Praktikumi: Ovim izdanjima odgovara se na dnevne potrebe i medija i novinara (Uvod u TV novinarstvo, Funkcionisanje lokalne televizije), kako u oblasti etike i profesije (Praktikum novinarstva) tako i u tematskoj specijalizaciji (Crkve, verske zajednice, mediji i demokratija). U kreiranju udžbenika, metodološki pratimo svetske tokove pa je Praktikum TV novinarstva izdat i u interaktivnoj verziji na CDR-u.

Zbornici radova: Tematski treninzi, okrugli stolovi, tribine i seminari okupljaju najuglednije stručnjake, publiciste, javne ličnosti. Tehnička opremljenost Novosadske novinarske škole omogućava transkripciju svega što je rečeno pa je uobičajeno da autorizovana izlaganja u zbornicima postanu dostupna široj javnosti (Naša stvarnost i nemačka iskustva, Crkve, verske zajednice, mediji i demokratija; Naša stvarnost i evropska iskustva ).

Elektronski glasnik: Elektronski infoservis REGIONALNE PARALELE, predstavlja sastavni deo projekta "Medijska mreža za promociju saradnje i razumevanja između država bivše Jugoslavije" (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora: prilog postkonfliktnoj komunikaciji) koji su zajednički realizovali Agencija STINA (Split, Hrvatska), Institut Media Plan (Sarajevo, Bosna i Hercegovina) i Novosadska novinarska škola (Novi Sad, Srbija i Crna Gora).
Ovaj pilot projekat trajao je šest meseci i u okviru njega realizovano je 12 brojeva infoservisa REGIONALNE PARALELE, te 12 zajedničkih radio emisija kroz koje se nastojalo komparativno, u sve tri zemlje podstaknuti tretiranje nekih važnih pitanja na tri osnovna područja i to: suočavanja s nedavnom prošlošću, obeležjima nove političke realnosti, te modelima i načinima uspostavljanja novih oblika saradnje. Projekat je imao za cilj doprineti razvoju postkonfliktne komunikacije u medijskom prostoru ove tri zemlje.
Sadržaji prezentovani kroz ovaj projekat bili su namenjeni kako najširoj javnosti tako i specijalizovanim institucijama i nevladinim organizacijama koje se bave istraživanjima odnosa ili podsticanjem saradnje u regiji, a nosioci projekta trudiće će se da pronađu nova sredstva za dalji razvoj i širenje projekta. Projekat je realizovan uz finansijsku podršku organizacije The Balkan Trust for Democracy.

Primeri dobre prakse iz aktivnosti organizacije

Unapređivanje međuetničkih odnosa putem razvoja međureligijske informisanosti
Trajanje: 7. februar 2002. – 9. juli 2002. godine.
Razvijanje tolerancije među različitim nacionalnim/etničkim grupama kao članovima različitih verskih zajednica – realizovano kroz zajednički petomesečni edukativni projekat za mlade saradnike i urednike verskih i laičkih medija, koji će pružati nepristrasne informacije svojim čitaocima/auditorijumu, o sopstvenoj ali i drugim verama.

    * Podizanje nivoa verskih medija i podsticanje njihovog otvaranja prema “drugima”, t.j. drugim verskim zajednicama, etničkim/nacionalnim grupama i laičkim medijima.
    * Smanjenje senzacionalističkog manira u laičkim medijima kada je u pitanju izveštavanje o aktivnostima verskih zajednica, što potpomaže smanjenje tenzije između manjinskih etničkih/verskih grupa (Islam – Albanci i Muslimani; katoličanstvo – Hrvati i Mađari, itd.) i većinskog naroda/crkve (pravoslavlje – Srbi).
    * Smanjenje senzacionalističkog manira u laičkim medijima kada je u pitanju izveštavanje o aktivnostima verskih zajednica, što potpomaže smanjenje tenzije između manjinskih etničkih/verskih grupa (Islam – Albanci i Muslimani; katoličanstvo – Hrvati i Mađari, itd.) i većinskog naroda/crkve (pravoslavlje – Srbi).
    * Promovisanje istraživanja koje se bavi odnosima među religijskim i nacionalnim/etničkim identitetima.
    * Realizacija Međureligijskog radio programa.