KOMENTARI KOMITETA ZA LJUDSKA PRAVA UJEDINJENIH NACIJA (UNCHR) NA ČLANOVE MEĐUNARODNOG PAKTA O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA (MPGPP) UJEDINJENIH NACIJA (1966), Opšti komentar br. 11 (19) na član 20.

KOMITET ZA LJUDSKA PRAVA UJEDINJENIH NACIJA

KOMENTARI KOMITETA ZA LJUDSKA PRAVA UJEDINJENIH NACIJA (UNCHR) NA ČLANOVE MEĐUNARODNOG PAKTA O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA (MPGPP) UJEDINJENIH NACIJA (1966), Opšti komentar br. 11 (19)

(Član 20)

 

Usvojio Komitet za ljudska prava UN-a 29. jula 1983.

 

1. Potrebne informacije o implementaciji člana 20 Pakta ne nalaze se u svim izveštajima koje su podnele države članice. U pogledu prirode člana 20, države članice su dužne da usvoje neophodne zakonske mere koje zabranjuju aktivnosti kao što stoji u tom članu. Međutim, izveštaji pokazuju da u nekim državama takve aktivnosti niti su zabranjene zakonom, niti su planirani ili učinjeni odgovarajući napori kako bi se one zabranile. Mnogi izveštaji nisu pružili dovoljno informacija o relevantnom zakonodavstvu ili praksi u ovom smislu.

 

2. Član 20 Pakta propisuje da će svaka propaganda u korist rata i svako zagovaranje nacionalne, rasne ili verske mržnje koje predstavlja podsticanje na diskriminaciju, neprijateljstvo ili nasilje, biti zabranjeno zakonom. Prema mišljenju Komiteta, zahtevi da se ove aktivnosti zabrane su u potpunosti u skladu s pravom na slobodu izražavanja garantovanu članom 19, čije uživanje nosi sa sobom određene dužnosti i odgovornosti. Zabranjivanje na osnovu stava 1 se odnosi na sve forme propagande koje predstvaljaju pretnju ili dovode do agresije ili narušavanja mira suprotno Povelji Ujedinjenih Nacija, dok se stav 2 protivi svakom zagovaranju nacionalne, rasne ili verske mržnje koje predstavlja podsticanje na diskriminaciju, neprijateljstvo ili nasilje, bilo da takva propaganda ili podsticanje imaju unutrašnji ili spoljni karakter. Stav 1 člana 20 ne zabranjuje podsticanje na suvereno pravo na samoodbranu i pravo naroda na samoopredeljenje i nezavisnost u skladu s Poveljom Ujedinjenih nacija. Da bi član 20 bio delotvoran, trebalo bi doneti zakon iz kog će biti jasno da su propaganda i zagovaranje iz člana 20 suprotni državnoj politici, kao i propisati odgovarajuće sankcije u slučaju kršenja ove zabrane. Komitet stoga veruje da bi države članice koje još uvek nisu ovo učinile trebalo da preduzmu sve neophodne mere da bi ispunile obaveze iz člana 20, te da one same treba da se uzdrže od bilo kakve propagande ili zagovaranja mržnje.