Kontakt

     
     
       Ivana Bartulović, urednica portala "Vera-Znanje-Mir"
       tel.: +381 11 30 61 342
       faks: +381 11 36 13 112 
       imejl: ivana.bartulovic@bos.rs

       
       
       
        Marko Veković, saradnik na portalu "Vera-Znanje-Mir"
        tel: +381 69 463 22 90
        imejl: marko.vekovic@fpn.bg.ac.rs

 

Adresa:

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija