"Verske zajednice u Srbiji" -- konkurs

Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka raspisuje konkurs za specijalistički program inovacija znanja Verske zajednice u Srbiji u akademskoj 2015/2016. godini. Cena školarine je 50 000 dinara uz mogućnost plaćanja u tri rate.

Minimalan broj polaznika za početak realizacije programa je 10. 


KAKO SE PRIJAVITI NA KONKURS?

Period za prijavu zainteresovanih kandidata je od 20. januara do 12. februara 2016. godine.

Za prijavu je potrebno dostaviti:

  • Overenu fotokopiju diplome o završenim trogodišnjim ili četvorogodišnjim studijama.
  • Popunjen formular za prijavu na konkurs (u prilogu)
  • Dokaz o uplati prijave na konkurs u iznosu od 1 500 dinara na tekući račun Fakulteta: 840-1838666-35, model 97, poziv na broj 52080

Kontakt osoba je Aleksandar Petrović, tel. 30 92 999 (lokal 951) ili elektronska pošta:inovacijeznanja@fpn.bg.ac.rs.

Svi zainteresovani kandidati mogu predati svoje prijave svakog radnog dana Aleksandru Petroviću od 10:00 do 15:00 časova (I sprat, stari deo zgrade, pored sl. 8), poslati ih mejlom ili dostaviti poštom na sledeću adresu:

Fakultet političkih nauka u Beogradu
(za Inovacije znanja – Aleksandar Petrović)
ul. Jove Ilića 165
11040 Beograd

"Verske zajednice u Srbiji" -- konkurs