МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — ПОЛИТИКОЛОШКЕ СТУДИЈЕ РЕЛИГИЈЕ

Opis i režim studija 

Master akademske studije Politikološke studije religije prve su studije takve vrste u Evropi.  Studenti će imati prilike da steknu teorijska i praktična znanja o sledećim temama: Šta je  džihad, kako nastaje, kako se vodi, kada i kako može i da li uopšte može da prestane; Šta je islamska država, kako nastaje, šta joj je ideološka osnova, gde su joj granice, ko joj čini bazu na Balkanu; Šta su verski fundamentalizam i terorizam; Kako različita religijska učenja utiču na ostvarivanje evropskih integracija; Kako religija utiče na socijalnu politiku, ekonomiju, proces demokratizacije, na međureligijski dijalog. Studenti će biti obučeni kako da analiziraju verske konflikte i da shvate ulogu religije u savremenim međunarodnim odnosima.

Studije su organizovane u dva semestra. U prvom semestru obavezan predmet je Politička učenja velikih religija, a u drugom Religija i socijalna politika. Pored toga studenti su obavezni da u svakom semestru slušaju i polože po tri predmeta po svome izboru. U izborne predmete spadaju: Konflikti i dijalog; Politički sistemi Latinske Amerike; Religija u funkciji rešavanja socijalnih problema u svetu; Geopolitika i geoekonomija; Analaiza verskih konflikata; Demokratizacija i religija; Ekonomske ideologije savremenih verskih sistema; Religije i savremeni svet; Religijski fundamentalizam i ekstremizam.

Na  kraju studija student je u obavezi da  prijavi, napiše i odbrani master rad.


Spisak nastavnika:

Rukovodilac master smera Politikološke studije religije je prof. dr Miroljub Jevtić.

Sekretar smera je asistent Marko Veković M.A.

Predavači: prof. dr Miroljub Jevtić, prof. dr Dragoslav Kočović, prof. dr Dragan Veselinov, prof. dr Dragana Mitrović, prof. dr Zoran Stojiljković, prof. dr Zoran Krstić, prof. dr Ivan  Radosavljević, doc. dr Vera Arežina.

Način polaganja prijemnog ispita, neophodna literatura i kontakt email za dodatna obaveštenja:

Razgovor sa komisijom na osnovu knjige Miroljub Jevtić, Politikologija religije, Centar za proučavanje religije i versku toleranciju, Beograd, 2009.

 

E-mail kontakt:

Prof. dr Miroljub Jevtić, e-mail: miroljub.jevtic@fpn.bg.ac.rs
Marko Veković M.A, e-mail: marko.vekovic@fpn.bg.ac.rs

 

Студијски програм је акредитован 2015. године.

 

Погледајте више о мастер програму на овом линку. О осталим мастер програмима на Факултету политичких наука УБ, као и о процедури и потребним докуметима за пријављивање, се можете информисати на овом линку.

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — ПОЛИТИКОЛОШКЕ СТУДИЈЕ РЕЛИГИЈЕ