Dobrodošli

ZNAČENJE TOLERANCIJE

Tolerancija je poštovanje, prihvatanje i uvažavanje bogatstva razločitosti u našim svetskim kulturama, naša forma izražavanja i način da budemo ljudi. Ona je zasnovana na znanju, otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja, savesti i uverenju. Tolerancija je harmonija u različitostima. To nije samo moralna dužnost, to je takođe i politički i pravni zahtev. Tolerancija, vrlina koja mir može učiniti mogućim, doprinosi menjanju kulture rata u kulturu mira.

Tolerancija nije ustupak, snishodljivost ili povlađivanje. Tolerancija je, iznad svega, aktivan stav podstaknut priznanjem univerzalnih ljudskih prava i osnovnih sloboda drugih. Ni u kakvim okolnostima ne bi trebalo da se koristiti da opravda narušavanje ovih osnovnih vrednosti. Tolerancijom treba da žive pojedinci, grupe i države.

Tolerancija je odgovornost koja oživljava ljudska prava, pluralizam (uključujući kulturni pluralizam), demokratiju i vladavinu prava. Ona odbacuje apsolutizam a otkriva spojivost i povezanost dogmatizama i potvrđuje standarde postavljene u međunarodnim instrumentima ljudskih prava.

Dosledno sa poštovanjem ljudskih prava, biti tolerantan ne znači tolerisati društvenu nepravdu ili napuštanje ili slabljenje svojih uverenja. To znači da je neko slobodan da se pridržava sopstvenih uverenja i prihvatati da se drugi pridržavaju svojih. To znači prihvatanje činjenice da ljudska bića, prirodno različita u svojim nastupima, situacijama, govoru, ponašanju i vrednostima, imaju pravo da žive u miru i da budu kakvi jesu. To takođe znači da nečija viđenja ne smeju biti nametana drugima.

(Deklaracija o principima tolerancije proglašena je i potpisana 16. novembra 1995. Deklaraciju su potpisale države članice Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija (UNESCO) na dvadeset osmoj sednici Opšte konferencije u Parizu.)